فعاليت های ستاد

1391/2/18 0:0

 

فعالیتها :

1- برنامه ریزی وتصویب طرحهای مورد نیاز برای ارتقا سطح علمی دانشجویان شاهد وایثارگر مانند طرح استاد مشاور ؛ طرح تقویت بنیه علمی

2- بررسی وضعیت آموزشی فرهنگی رفاهی دانشجویان شاهد وایثارگر واتخاذ تدابیر لازم برای کمک به حل مشکلات انان .

3- ارائه یک سری خدمات فرهنگی ورفاهی به دانشجویان شاهد وایثارگر مانند ارائه کتب وسی دی های آموزشی از طریق کتابخانه مستفر در دفتر ستاد به صورت امانت وتوزیع بن خرید کتاب ویژه دانشجویان

4- اعطای وام در موارد اضطراری


   
تعداد بازدید:   ۱۳۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >