تاريخچه ستاد

1391/2/18 0:0

 

معرفی ستاد : 


شورای انقلاب فرهنگی در جلسه  20 /1370/12  بنا به ضرورت رسیدگی به امور علمی فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر و یاری رساندن به این عزیزان در طی دوران تحصیل، ایجاد دفاتر امور ایثارگران در دانشگاه ها را به تصویب رساند .

 

ضرورت ارائه خدمات شايسته در زمينههاي آموزشي، كمك آموزشي، مشاوره فرهنگي و فوق برنامه در جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر ( رزمنده، جانباز، آزاد ) با بهرهمندي از امكانات و اعتبارات در نظر گرفته شده، با حضور مرجعي براي رسيدگي به امور ايثارگران در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تاكيد مينمايد تا با اتكال به نيروي لايزال الهي و با رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بيش از پيش افتخار خدمت گزاري به سرمايههاي گران قدر و صاحبان اصلي انقلاب فراهم گردد.

اين ستاد با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران استان در زمينه هاي علمي - فرهنگي و پژوهشي به دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل در دانشگاه خدمت رساني مي نمايد.

 

 وظايف ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر :

 

1.برنامه ريزي و زمينه سازي براي اجراي مصوبات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد، وزير محترم، ستاد مركزي و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع.

 

2. نظارت و ارزيابي وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال و ارائه طرح و برنامه هاي مناسب براي رشد و تعالي و حل مشكلات ايشان.

 

3.طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

 

4. تنظيم و تدوين برنامه هاي موردنياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران.

 

5.طراحي و تدوين برنامه هاي مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجويان، اساتيد و نهادهاي ذيربط در فعاليت هاي ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر.

 

6.نظارت بر عملكرد مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه.

 

7.تصويب برنامه و بودجه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه.

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >